sign-lab 011 sign-lab 02

AJSL Dictionary

הקהילה והשפה

שפת הסימנים של יהודי אלג'יריה התפתחה בקרב הקהילה היהודית בעיר גרדאיה שבחלקו הצפוני של מדבר סהרה באלג'יריה, באזור המזאב. גרדאיה נוסדה במאה האחת-עשרה על ידי ברברים מכת האבאדיה, כת מוסלמית הנבדלת מהסונים ומהשיעים. לפי מסורות יהודיות שבעל פה, ארבע משפחות יהודיות מג'רבה הובאו לגרדאיה במאה הארבע-עשרה כדי לעסוק בנפחות ובייצור תכשיטים. לאחר מכן הצטרפו למשפחות אלו יהודים מתמנטיט, עיר הנמצאת בקצה הצפון-מערבי של הסהרה. בעיר זו התפתחה קהילה יהודית משגשגת, אך בסוף המאה החמש-עשרה בשל רדיפות המוסלמים את היהודים, ברחו היהודים מהעיר ומצאו מקום מקלט בגרדאיה.[1][1] בריגס וגאדה, 1964, עמ' 9.

צוות המילון:

איסוף הנתונים: שרה לנסמן, עירית מאיר

עריכת וידיאו ומיחשוב: שי דוידי, דבי מנשה

המסמנים: משה טויטו, מרים גוטמן, יעקב זינו, צביה ממן, אלישבע סלם, לבנה פוליצר ז"ל

מילון זה הוא חלק מפרויקט המחקר "שפות סימנים של קהילות כפר בישראל", במימון הקרן הישראלית למדע

לינק לפייסבוק