sign-lab 011 sign-lab 02

Algerian Jewish Sign Language Dictionary

AJSL Button_Search

אות

Letter

נושא

Topic

Type a word - חיפוש לפי מילה

All in one search

Algerian Jewish Sign Language Dictionary

המילון המקוון של שפת הסימנים של יהודי אלג'יריה

הקהילה והשפה

שפת הסימנים של יהודי אלג'יריה התפתחה בקרב הקהילה היהודית בעיר גרדאיה שבחלקו הצפוני של מדבר סהרה באלג'יריה, באזור המזאב. גרדאיה נוסדה במאה האחת-עשרה על ידי ברברים מכת האבאדיה, כת מוסלמית הנבדלת מהסונים ומהשיעים. לפי מסורות יהודיות שבעל פה, ארבע משפחות יהודיות מג'רבה הובאו לגרדאיה במאה הארבע-עשרה כדי לעסוק בנפחות ובייצור תכשיטים. לאחר מכן הצטרפו למשפחות אלו יהודים מתמנטיט, עיר הנמצאת בקצה הצפון-מערבי של הסהרה. בעיר זו התפתחה קהילה יהודית משגשגת, אך בסוף המאה החמש-עשרה בשל רדיפות המוסלמים את היהודים, ברחו היהודים מהעיר ומצאו מקום מקלט בגרדאיה.[1]

השימוש במילון

ניתן לחפש מילים במילון באמצעות הקלדה של מילה בעברית או באנגלית. המידע המופיע לצד כל סימן כולל: תרגום הסימן לעברית, תרגום הסימן לאנגלית, התחום הסמנטי שאליו משתייך הסימן וכן הערות נוספות והבהרות אם ישנן. בעתיד אנו מקווים כי ניתן יהיה לחפש סימן גם באמצעות בחירה של אפיונים צורניים של הסימן, כגון תבנית כף היד ומיקום הסימן. התרגום לעברית נעשה על פי המוסכמות הבאות: פעלים מיוצגים באמצעות צורת שם הפועל ('לאהוב', 'לצחוק'). שמות תואר מיוצגים באמצעות צורת זכר יחיד. שמות עצם מיוצגים באמצעות צורת היחיד.

חלק מהסימנים הם רב-משמעיים. הסימן 'חדש' משמעותו גם 'לבן' ו'נקי'. הסימן 'אמא' משמעותו גם 'אשה'. במקרים כאלו, כל המשמעויות של הסימן מופיעות מתחתיו.

 

 

 למאמר המלא

 

צוות המילון:

איסוף הנתונים: שרה לנסמן, עירית מאיר

עריכת וידיאו ומיחשוב: שי דוידי, דבי מנשה

המסמנים: משה טויטו, מרים גוטמן, יעקב זינו, צביה ממן, אלישבע סלם, לבנה פוליצר ז"ל

מילון זה הוא חלק מפרויקט המחקר "שפות סימנים של קהילות כפר בישראל", במימון הקרן הישראלית למדע

לינק לפייסבוק