sign-lab 011 sign-lab 02

העושר הלשוני של שפת הסימנים הישראלית


 

 העושר הלשוני של שפת הסימנים הישראלית

עירית מאיר ושרה לנסמן.

כיצד מצליחה שפת הסימנים הישראלית להביע רגש, להעביר ניואנסים, מושגים מופשטים, מחשבות ורעיונות מורכבים בעזרת תנועות הידיים בלבד? הרצאה על שפה בסימנים יוצרת סיפורים, שירים ומטפורות ועל האנשים שמאחורי השפה. ההרצאה תינתן ע"י מרצה שומעת ומרצה חירשת ,

ותלווה תרגום סימולטני לשפת הסימנים הישראלית ולעברית.

ruach al habar full 2013