sign-lab 011 sign-lab 02

 

יום עיון -
שיח ידיים: רב לשוניות ורב תרבותיות בקהילות חירשים בישראל

אחרי שנים רבות של מחקר גילינו כי ישראל היא ארץ רב-תרבותית ורב-לשונית לא רק בקרב אנשים שומעים, אלא גם בקרב קהילות החירשים. יש קהילות חירשים שונות שהתפתחו במקומות שונים, ונוצרו שם שפות סימנים שונות. יום העיון "שיח ידיים: רב-לשוניות ורב תרבותיות בקהילות חירשים בארץ", יביא את הפסיפס הזה לציבור הרחב.
חלקו הראשון של יום העיון יתמקד בשפת הסימנים הישראלית ובקהילתה, ויספר את סיפור היווצרותן והתפתחותן. קהילת החירשים בארץ התפתחה בד בבד עם ייסודה וצמיחתה של מדינת ישראל. כמו החברה השומעת, גם קהילת החירשים בארץ מורכבת מאנשים שהגיעו מארצות שונות, מתרבויות שונות ומשפות שונות. בחברת השומעים, אחד הגורמים המאחדים היה החזרה לשפתו המקורית של העם - העברית. בקהילת החירשים המפגש הרב-תרבותי ורב-לשוני הוליד שפה חדשה, שפת הסימנים הישראלית. בשל גילן הצעיר יחסית של הקהילה והשפה, ניתן להתחקות אחר תולדותיהן למן הדור הראשון. כך ניתנת לנו הזדמנות פז לבחון כיצד נוצרת שפה חדשה, ולעקוב אחר אופן התפתחותה.
בקהילות חירשים, למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בגיבוש הקהילה והשפה. למרות שמערכת החינוך אינה תמיד תומכת בשימוש בשפת הסימנים, היא מאפשרת מקום מפגש קבוע לחירשים. ביום העיון נשמע את נקודת מבטן של שתי מורות חירשות וותיקות לגבי השינויים שחלו במערכת החינוך ביחס לחירשים ולשפת הסימנים, וכן ניחשף לתוכנית לימודים חדשה, המתבססת על גישה רב-לשונית ורב-תרבותית בהוראת ילדים חירשים.
קהילת החירשים, כקהילת מיעוט בעלת שפה וייחוד תרבותי משלה, עומדת בפני אתגרים רבים בהווה ובעתיד. את נקודת המבט הזו יביא יו"ר אגודת החירשים.
שפת הסימנים הישראלית וקהילתה מהוות את אחד ממרכיבי הפסיפס הרב-לשוני ורב-תרבותי בארץ, אך אין זה המרכיב היחיד. בקהילות ערביות, בדואיות ודרוזיות מסוימות, שיש בהן אחוז גבוה יחסית של חירשות, התפתחו שפות סימנים עצמאיות. כמו כן, עולים חדשים שבאו מארצות שונות הביאו עמם שפות סימנים מארצות מוצאם. בחלקו השני של יום העיון נביא את סיפורן של שתי שפות סימנים נוספות הקיימות בארץ. האחת היא שפת הסימנים שהתפתחה בשבט אל-סייד בנגב. שפה זו התפתחה באופן עצמאי, ומאפשרת לנו לחקור את התפתחותה של שפה ללא מודל לשוני נתון. אנו נביא חלק מממצאינו על שפה וקהילה זו ביום העיון, וישתתפו בו גם חברי הקהילה. השפה השנייה היא שפה שהתפתחה בקהילה יהודית מבודדת באלג'יריה, וחברי הקהילה המשיכו להשתמש בה גם לאחר שעלו ארצה. שפה זו הצליחה לשרוד בארץ עד היום, לצדה של שפת הסימנים הישראלית, ומאפשרת לנו לבחון את מנגנוני הישרדותן של שפות.
הפסיפס הרב-לשוני המיוחד הזה נותן לחוקרים הזדמנות מיוחדת לחקור איך שפות מתהוות ומתפתחות. הריכוז של מגוון לשוני ותרבותי במדינה אחת הופך את ישראל למכרה פז למחקר בלשני וחברתי ייחודי.
המרצים ביום העיון הם חוקרים, תלמידי מחקר ועוזרי מחקר במעבדה לחקר שפת הסימנים באוניברסיטת חיפה. חלק מהמרצים הם חירשים, אשר ירצו בשפת הסימנים הישראלית. גם הקהל אליו אנו פונים הוא קהל מעורב. יום העיון מיועד גם לאנשי קהילות החרשים השונות שאותן אנו חוקרים (זוהי דרכנו להעביר את תוצאות המחקר לקהילות עצמן), וגם לאנשים שומעים המתעניינים בנושא. כל ההרצאות יתורגמו (עברית- שפת הסימנים הישראלית, ושפת הסימנים הישראלית – עברית), וכן יתומללו על מסך לטובת ציבור כבדי השמיעה.

 

MULTI-LINGUALISM AND MULTI-CULTURALISM
IN DEAF COMMUNITIES OF ISRAEL

 

Through many years of research, we have learned that Israel is a multi-cultural multi-lingual country, not only among hearing people, but among Deaf people as well. Deaf communities have developed in different places here, and each community has created its own sign language. Among Deaf immigrants to Israel, some groups have maintained the sign language of their place of origin. Our symposium on Multi-lingualism and Multi-culturalism in Deaf Communities in Israel will bring this linguistic and cultural mosaic to the general public.

 

The all-day symposium will cover the following topics: the history and development of Israeli Sign Language and its community; a new bilingual-bicultural program for deaf high school pupils; the sign language of the Al-Sayyid Bedouins; the sign language of Algerian Jews in Israel; the scientific significance of studying the structure and development of these languages; and more. Dancer Amnon Damti will perform a dance created for the occasion. Deaf and hearing presenters will give their presentations in Hebrew or Israeli Sign Language, with simultaneous interpreting as well as Hebrew captioning of all presentations. ALL ARE WELCOME

 

Links: YouTube lectures
Links to live recordings of symposia at the University of Haifa, in Israeli Sign Language and Hebrew

קישורים ליוטיוב:י
קישורים להקלטות חיות מתוך סימפוזיון שנערך באוניברסיטת חיפה, בשפת סימנים ישראלית ובעברית

 מחצר בית הספר לכיכר העיר: מר מאיר אטאגי

היו זמנים: גב׳ רות אלוף- לוין

 היו זמנים: נקודת מבטן של מורות חירשות ותיקות: גב' חווה סביר חלק א

היו זמנים: נקודת מבטן של מורות חירשות ותיקות: גב' חווה סביר חלק ב

שפת הסימנים כגשר לאורינות: תוכנית דו-לשונית דו-תרבותית בבית הספר: גב' אורנה לוי

שפה וקהילה היום: שינויים ואתגרים בהווה ובעתיד מר דורון לוי

שפת הסימנים כגשר לאורינות: תוכנית דו-לשונית דו-תרבותית בבית הספר גב' אתי מויסוייב חלק א

שפת הסימנים כגשר לאורינות: תוכנית דו-לשונית דו-תרבותית בבית הספר גב' אתי מויסוייב חלק ב

 

yom iyun2008 full